Trappmålning Umeå
Färgsättning måleri

Målningsarbeten

Det krävs skickligt hantverkskunnande för att nå bästa resultat när det gäller måleri. Alltifrån färgval, underarbete och själva måleriet måste vara genomarbetat. Genom våra skickliga medarbetare ger vi dig som kund en trygghet att ditt uppdrag utförs på bästa sätt. Vi har även bred kompetens inom företaget, vilket gör att vi lätt kan hitta rätt hantverkare för varje uppdrag. Det ger oss också möjlighet till stor flexibilitet för att anpassa oss till dig som kund på bästa sätt.

Vi utför uppdrag såsom:

  • Reparation och underhåll av lägenheter och villor
  • Om- och nybyggnadsmåleri
  • Måleri och ytskiktsbehandling av fasader
  • Brandskyddsmåleri
  • Servicearbeten

Färgsättning

En genomtänkt färgsättning är A och O för allt som ska målas! Vi färgsätter allt från trapphus, kontor, sjukhus, skola, förskola, butik m.m. Med hjälp av en genomtänkt färgsättning ökar vi trivseln, ökar värdet, ökar försäljningen, eller det ni önskar uppnå med färgsättningen!

Vid en färgsättning är det många saker att ta hänsyn till. Tex. vid färgsättning av äldre trapphus är fastighetens arkitekturhistoria en viktig del, det kan också vara fastigheter som är skyddsklassade som kräver extra insatser. Vid färgsättning av kontor, sjukhus, skolor, förskolor kan det vara helt andra saker att ta hänsyn till. Ska det färgsättas så det skapas trivsel, lugn, action, innovation eller vad är det du som kund vill uppnå?

Industrimålning

Vi målar även på tyngre områden inom industrin, såsom produktionslokaler utan att driftstopp blir nödvändigt. Vi utför även epoximålning och målning av bilgarage, dammbindning och antistatgolv samt högtryckstvätt.

Om- och nybyggnadsmålning

Vi har lång erfarenhet av att måla ny- och ombyggnadsprojekt. Vi skräddarsyr våra Team och är nyfikna på att prova nya arbetssätt och produkter för att göra målningsprocessen ännu effektivare i samverkan med dig som kund. Vi har god erfarenhet från samverkansprojekt/partnering och gör gärna flera sådana.

Det bästa är när vi kan komma in i tidigt skede så att vi kan säkerställa att det blir rätt Team och att vår erfarenhet kan tas tillvara i planeringen. Välkommen att kontakta oss, oavsett om du är intresserad av samverkan eller traditionell entreprenadform.

Låt proffsen göra dina målningsarbeten

Är det dags att måla om hemma? Passa på att utnyttja rotavdrag och anlita oss så får du jobbet utfört av ett proffs. Skattereduktionen för rotarbeten medges med 30 % av arbetskostnaden, maximalt 50 000 kr per år och person. Detta gäller din bostadsrätt, ditt hus eller fritidshus. Då skattereduktionen är kopplad till individen innebär det att två delägare till ett småhus eller bostadsrätt kan få skattereduktion med sammanlagt 100 000 kr per år. Mer information finns på Skatteverkets hemsida.

Intresserad? Låt oss veta så berättar vi mer…