Brandskyddsmålning

Att vara målare är inte bara ett arbete med estetiska värden, lika väsentligt är de mänskliga och materiella. Några minuter. Det är allt som skiljer katastrofen från den allvarliga incidenten. Genom att förhindra brandspridning eller förebygga uppkomsten av brand, bidrar våra brandskyddssystem till bevarandet av stora värden. Våra system för passivt brandskydd erbjuder lösningar som är tekniskt avancerade och estetiskt tilltalande.

Vi brandskyddsmålar trä- och stålkonstruktioner med svällande brandskyddsfärg för att uppnå fastställt brandmotstånd. Att brandskyddsmåla ger ett estetiskt tilltalande resultat för synliga ståldelar. Vi anpassar mängden färg som appliceras efter brandklass, nyttjandegrad och godstjocklek. Vanliga brandklasser är R30, R60 och R90.

Intresserad? Låt oss veta så berättar vi mer…